سيلسکوزيس

آيا می دانيد هرساله ۳۰۰ نفر کارگر در جهان بر اثر بيماری سيليکوزيس جان خود را ازدست می دهند.

آيا می دانيد تعداد افرادی که در سال در خطر ابتلا به بيماری سيليکوزيسند به ۲.۰۰۰.۰۰۰ نفر می رسد.

با محاسبه ميزان آسيب رسانی اين بيماری در محيط کار و ارائه راهکارهای مناسب می توان از اين بيماری به طور ۱۰۰٪ جلوگيری کرد.

بدليل وفور سيليس در محيط اطراف ممکن است با سيليس در تماس باشيم ولی متوجه آن نباشيم.

برای پی بردن به وجود سيليس در محيط کار بايد چند مورد زير زا بررسی کنيم.

 • يافتن عواملی که احتمال وجود سيليس را قوت می بخشند.
 • دانستن نام مواد
 • بررسی برگه های ايمنی مواد(MSDS)

توجه

احتمال خطر تنها هنگامی وجود دارد که سيليس به صورت کريستالی وجود داشته باشد،‌ چه بسا موادی که حاوی سيليسند ولی تا هنگامی که از گردوغبار از آنها متصاعد نشود خطرناک نباشند و چه بسا مواردی که ذرات سيليس در هوا پراکنده اند ولی به چشم ديده نمی شوند.

صنايعی که در آنها احتمال ابتلا به سيليکوزيس وجود دارد:

 • صنايع آسفالت سازی
 • صنايع سفالگری و سراميک سازی
 • صنايع سيمان سازی
 • کوزه گری
 • ذوب آهن
 • حفاری بتون
 • مخلوط سازی بتون
 • تخريب
 • صنايع الکتريکی
 • ريخته گری
 • آسياب کردن
 • شيک اوت قطعات ريخته گری شده و.....

نام مواد

محصولي كه داراي سيليس است بايد برچسبي داشته باشد كه آن را نشان دهد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ماشين آلاتي كه برروي سيليس فعاليت انجام مي دهند بايد علامتهايي داشته باشند كه هشدار لازم را در خصوص تماس با سيليس بدهند.

مسئوليت كارخانه: بايد برروي تمامي موادي كه حاوي مقادير بيشتراز ۰.۱% سيليسند برچسب هشدار قراردهند.

مسئوليت كارفرمايان: بايد اطمينان حاصل كنند كه اين برچسب ها كنده نشده باشند.

برگه های ايمني مواد

برگه هايي حاوي اطلاعاتي در مورد تمام مواد يا موادي كه آسيب رسانند و در مقاديري بالاتر از حدمعمول در كارخانجات استفاده مي شوند.

در صورتي كه يك ماده حاوي مقادير بيش از ۰.۱% سيليس كريستالي باشند بايد برچسب ايمني مواد(MSDS) داشته باشند.

مسئوليت کارخانه: بايد برروی تمامی مواد خطرناک موجود در کارخانه MSDS وجودداشته باشد.

مسئوليت کارفرمايان: بايد اطمينان يابند که دسترسی به تمام MSDS های مواد خطرناک وجود داشته باشد.

/ 1 نظر / 24 بازدید
موسي.....

شكرا استانداردهاي ايمني قطعه چيست.