اصول پیشگیری

اصول پیشگیری

 

اصول پيشگيري در مقررات مديريت ايمني و بهداشت كاري سال 1999 كه مورد توجه زياد قرار گرفتند ، بايد به همراه روش­هاي سلسله مراتب كنترل كه خط مشي مناسب براي ترتيب كنترل ريسك مي­باشند ، بكار برده شوند.

در ماده شماره 4 از جدول شماره ۱ از مقررات MHSW در سال 1999 اصول کلی پیشگیری مستقيماً به اين موضوع به اين ترتيب اشاره شده است : " زماني كه كارفرما بخواهد تمامي مقياس­ها و معيارهاي پيشگيرانه را اجرا كند، باید  بر پاية اصول مشخص شده در جدول شماره 1 گام بردارد ". اين اصول عبارتنداز :

1- اجتناب از ريسك­ها

به اين معني كه به عنوان مثال ، از انجام كاري كه باعث بوجود آمدن ريسك مي­شود اجتناب كنيد و فرايند ديگر يا راه ديگري را براي انجام آن كار برگزينيم.

2- ارزيابي ريسك­هايي كه غير قابل اجتناب­اند

در اين حالت لازم به انجام يك ارزيابي ريسك است.

3- مبارزه با ريسك­ها در منشأشان

بجای استفاده از وسایل حفاظت فردی در مقابله باريسك­هایي مانند گرد و غبار در هوا، باید به كمك از بين بردن عامل يا عوامل پيدايش  گرد و غبار از ریسک جلوگیری کرد ویا آنكه بهتر است سطوح لغزنده و سُررا تعويض كرد تا اينكه از علامت­هاي هشدار دهنده استفاده نمود.

4- تقسيم وظايف كاري بين افراد با توجه به طراحي محل كار ، اختيار انتخاب تجهيزات كاري و انتخاب روش­هاي توليدي براي كم كردن يكنواختي كار ، و كار كردن بر اساس  ميزان  از قبل تعين شده براي كاستن از اثرات  زيان بار روي سلامتي.

اين اصول نيازمند مشاوره با افرادي است كه تحت تأثير  طراحي دستورالعمل­هاي ايمني ، روش­هاي كاري ، و محيط­­هاي كاري  قرار مي­گيرند. به اين ترتيب كنترل­هاي كاري بايد افزايش  يابند ، زمان صرف شده روي هر كار بايد مطابق با سرعت عمل آن كار از قبل تعيين شده باشد و يكنواختي كار تا جايي كه صورت منطقي قابل اجرا است ، كاهش يابد.

5- سازگاري با پيشرفت­هاي فني

بهتر است از پيشرفت­هاي فني و فنا آوري سود ­بريم ، به ويژه مواردي كه به مهندسين و كارفرمايان براي بهبود روش­هاي كاري و ايمني  ياري مي­رسانند. با استفاده از  شبكه جهاني اينترنت و ساير منابع علمي ديگر دانش وسيعي ، فراتر از آنچه در كشورهاي گوناگون جاري است قابل دسترسي مي­باشند طبيعي است با وجود اين گونه اطلاعات در برابر مجامع قانوني مسؤليت افراد بيشتر مي­شود.

6- جايگزيني خطرات با بي­خطرها يا كم خطرها

تجهيزات و مواد خطرناك با تجهيزات و مواد كم خطر يا بي خطر جايگزين شوند.

7- توسعه مشي حفاظتي متناسب با فناآوري ، تشكيلات ، شرايط و روابط كار

خط مشي­هاي ايمني و بهداشتي بايد با مراجعه با اين اصول آماده شوند.

8- تقدم حفاظت جمعي نسبت به حفاظت فردي

معيارها و مقياس­هاي كنترلي كه باعث ايمن شدن محيط كاري براي همگي افراد مي­شوند در اولويت قرار دارند ، تهويه گرد و غبارهاي خطرناك بجاي تهيه كردن ماسك تنفسي براي هر كارگر در اولويت قرار دارد. اين اصل در بعضي موارد با نام خط مشي و محيط ايمن ، در مقولة كنترل ريسك معروف است.

9- راهناميي و آموزش مناسب كاركنان

آگاه كردن كامل كاركنان از خط مشي و دستورالعمل­هاي ايمني ، آموزش­هاي و راهنمايي­ها مناسب ، و ارزيابي كاركنان، از الزامات قانوني است. اين خط مشي در بعضي موارد  براي كنترل ريسك به صورت انفرادي بر روي افراد متمركز است. يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت كارآمد بايد هر دو مشي فردي و عمومي را تواماً مد نظر قرار دهد.

/ 1 نظر / 33 بازدید
منن

خنخ