ايمنی و بهداشت در صنعت
هدف از ارزيابی ريسک

مهمترین هدف ارزیابی ریسک مشخص کردن معیارها و شاخصهای مد نظر سازمان برای عمل به قوانین ایمنی و سلامت مربوط و در نتیجه کاهش میزان جراحات و بیماریهای شغلی می باشد .درسال 1974 یک سلسله قوانین مربوط به ایمنی  و سلامت با هدف یاری رساندن به کار فرما و یا خویش کار فرما راه از طریق مشخص کردن معیارهای مد نظر برای عمل به قوانین ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شد .

چترارزیابی ریسک می بایست تمامی افرادی که به نوعی در معرض ریسک می باشد مانند مشتریان ،پیمانکار و افراد جامعه مورد پوشش قرار دهد .درمکانهای کاری قسمت بندی شده ،ارزیابی ریسک کلی ممکن است نیاز به مشارکت کار فرمایان با یکدیگر داشته باشد.

هزینه های مستقیم :

به هزینه هایی اتلاق می شود که بطور مستقیم به حادثه رخ داده ارتباط داشته باشند .این هزینه ها ممکن است از طرف بیمه ها پرداخت شوند (مانند آسیب رسیده به بنا ها ،تجهیزات یا ماشین آلات )یا ممکن است از طرف بیمه ها پرداخت نشوند (مانند جریمه ها ،پرداخت غرامت ها ،آسیب رسیده به محصول ،تجهیزات یا فرایند.)

 

هزینه های غيرمستقیم :

هزینه هایی است که بطور مستقیم ناشی از حوادث نیستند که خود به هزینه هایی که از طرف بیمه ها پرداخت می شوند (مانند ضررهای تجاری و تولیدی )و هزینه ها غیر قابل پرداخت ازطرف بیمه ها (مانند از دست رفتن اعتبار، دستمزدهای اضافه کاری ،زمانهای اختصاص یافته به بازرسی حوادث و تاخیر در تحویل محصول‌)تقسیم می شوند. بطور کلی هر حادثه و واقعه ای که موجب از دست رفتن سلامتی شود باعث ایجاد هزینه ها ی مستقیم ،هزینه های غیر مستقیم و هزینه های مورد پذیرش بیمه و یا هزینه های غیر قابل پذیرش بیمه ها می شود .بنابراین تمامی این هزینه‌ها در محاسبات نهایی باید محاسبه شوند.

 

در یک بررسي به عمل آمده ، نشان داده شده است که هزینه های غیر مستقیم یا پنهان یک حادثه ممکن است تا 36 برابر بیشتر از هزینه های مستقیم یک حادثه باشد .

 

جمعه ۱٥ تیر ،۱۳۸٦ - محمدرضا محققیان | لینک دائم | پيام هاي ديگران () | Add to Del.icio.us  digg this post  add to google bookmarks  add to technorati   add to shadows